Factoring

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Een financiering waarbij u uw vordering overdraagt aan een gespecialiseerde partij. Deze partij wordt ook wel de factormaatschappij genoemd. In ruil ontvangt u direct uw geld, onder aftrek van bepaalde kosten. De meest bekende vormen van factoring zijn American Factoring (waarbij u per factuur beslist of u deze wel of niet verkoopt aan de factormaatschappij) en traditionele factoring (waarbij alle facturen worden overgedragen aan de factormaatschappij). Welke diensten de factormaatschappij wel of niet voor u uitvoert verschilt sterk en is mede afhankelijk van uw wensen.

Voordelen en nadelen van factoring

Een voordeel van factoring kan zijn dat het risico van niet betalen door uw debiteur niet meer bij u ligt. Een nadeel kan bijvoorbeeld zijn dat de factormaatschappij het contact met uw klant overneemt en de relatie verstoort.

Voorbeelden van partijen die factoring aanbieden zijn Voldaan, Boozt24, Alfa Commercial Finance, NoviCap, ABC Finance, SVEA, Cashflex en O2 Factoring. In werkwijze en voorwaarden zitten grote verschillen; Capfinder wijst u graag de weg!


Capfinder onderbouwt uw aanvraag waarmee de slagingskans wordt vergroot en heeft maatwerkafspraken met deze partijen over verlaagde afsluitkosten en rente. Zo verdient u onze kosten direct of snel terug!

Raymond Spenkelink

Uw zakelijk financieringsspecialist
Bezoekadres Hanzestraat 39
7006RH Doetinchem
Copyright Capfinder 2020 - 2021  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design