Financiële oplossingen voor bedrijven die schade oplopen door het coronavirus (COVID-19)


Na jarenlange voorspoed voor een groot deel van ondernemend Nederland, is met de snelle opkomst van het coronavirus ineens veel veranderd. Veel bedrijven zien hun omzet ineens deels of zelfs volledig wegvallen als gevolg van het virus en voorzien liquiditeitsproblemen. Vanuit de overheid zijn diverse maatregelen genomen om de impact te verkleinen de Stichting MKB Financiering heeft een handig overzicht opgesteld hoe liquiditeitsproblemen te voorkomen zijn.

Capfinder kan ondernemers op de volgende vlakken ondersteuning bieden:

1) Uitstel van bestaande rente- en aflosverplichtingen bij uw financier(s)

Indien u bestaande financieringen heeft lopen, is het vaak mogelijk de aflossingen hierop tijdelijk stop te zetten. In sommige gevallen kan ook de rentebetaling worden uitgesteld. Dit is vaak een relatief eenvoudige stap om meer financiële ruimte te creëren.

2) Additionele financiering met overheidsgarantie (o.a. BMKB-regeling)

Indien uw onderneming als gevolg van het coronavirus in liquiditeitsproblemen verwacht te komen, kan sinds 16 maart 2020 gebruik worden gemaakt van de verruimde BMKB-regeling. Via deze regeling kunt u additionele financiering verkrijgen bij geselecteerde partijen* waarbij de overheid (na afdracht van een eenmalige provisie) garant staat voor een groot deel van de financiering. Hiermee loopt uw financier minder risico en wordt de kans op financiering vergroot. Deze regeling kan alléén worden gebruikt voor bedrijven die vóór de coronacrisis financieel gezond waren en die een gezond toekomstperspectief hebben. De regeling is bedoeld om te voorkomen dat dergelijke bedrijven omvallen als gevolg van de coronacrisis.

Capfinder helpt u graag met het verzamelen van de juiste informatie en het onderbouwen van uw financieringsverzoek en de toekomstbestendigheid van uw onderneming via een financieringsmemorandum.

* Bij het ontstaan van de coronacrisis waren dat een zestal Nederlandse banken en Qredits, inmiddels zijn aanvullend meerdere non-bancaire financiers geaccrediteerd.

3) Additionele financiering op basis van uw onderpand

Heeft u ruime overwaarde in bijvoorbeeld uw vastgoed of uw bedrijfsmiddelen (o.a. wagenpark, machines), dan kan additionele financiering op basis van dit onderpand mogelijk een oplossing bieden. Het grote voordeel van financiering op basis van dit onderpand is dat de financiering vaak over een langere periode mag worden terugbetaald. Banken staan met name open voor dergelijke financiering van hun bestaande klanten; Capfinder heeft contacten met diverse partijen die ook zeker open staan voor nieuwe klanten!

In algemeenheid geldt dat hoe beter uw aanvraag en de toekomstbestendigheid van uw businessmodel zijn onderbouwd, hoe groter de bereidheid is bij financiers om u door deze zware tijden te loodsen. Capfinder is gespecialiseerd in het onderbouwen van dergelijke verzoeken en heeft - ook in deze tijd - korte lijnen met financiers. Twijfel daarom niet en roep de expertise van Capfinder in!

Gebruik onderstaande buttons, bel met 0314-234142 / 06-10336510 of mail naar info@capfinder.nl

Raymond Spenkelink

Uw zakelijk financieringsspecialist
Bezoekadres Hanzestraat 39
7006RH Doetinchem
Copyright Capfinder 2020 - 2021  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design