Bankfinanciering 

Ondanks de sterke opkomst van alternatieve oplossingen, is de meest bekende en meest voorkomende vorm van zakelijke financiering bankfinanciering. Meestal gaat het hierbij om een lening met vaste afspraken omtrent aflossing of een Rekening Courant Krediet (geoorloofd “rood staan” op uw zakelijke rekening tot een afgesproken limiet). Veelal betaalt u bij een Rekening Courant Krediet rente over het opgenomen deel en wordt daarnaast een krediet- of bereidstellingprovisie berekend. Vergoedingen voor respectievelijk het aanhouden van de limiet, danwel een vergoeding over het niet-opgenomen deel van de limiet.

Scherpe tarieven, beperkt risico 

Het grote voordeel aan bancair financieren is over het algemeen dat tarieven scherp zijn. Nadelen kunnen bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van een beperkte risicobereidheid, veel zekerheden worden gevraagd of veel voorwaarden worden gesteld.

Capfinder helpt u graag bij het opstellen van een goed gedocumenteerde en onderbouwde aanvraag (veelal middels een financieringsmemorandum), waarmee de slagingskans van de aanvraag groter wordt en vaak betere tarieven en voorwaarden worden bedongen. We maken daarbij een inschatting of u het beste af bent bij uw bestaande bank, of dat het wellicht beter is om meer financiers te benaderen.

Ruime keuze

De meest bekende banken die financieringen aan het MKB verstrekken zijn ING, Rabobank en ABN Amro, maar Capfinder heeft ook toegang tot partijen als SNS, Handelsbanken, RiverBank, BNP Paribas en Triodos.

 

Capfinder onderbouwt uw aanvraag waarmee de slagingskans wordt vergroot en heeft maatwerkafspraken met deze partijen over verlaagde afsluitkosten en rente. Zo verdient u onze kosten direct of snel terug!

Raymond Spenkelink

Uw zakelijk financieringsspecialist
Bezoekadres Hanzestraat 39
7006RH Doetinchem
Copyright Capfinder 2020 - 2021  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design