Werkkapitaal: uw voorraad en debiteuren

Voor veel bedrijven geldt dat kosten voor de baten uit gaan. Zo moet u bijvoorbeeld voorraad aanhouden die nog niet verkocht is, of heeft u werkzaamheden verricht maar heeft u daarvoor nog niet betaald gekregen. Er is dan sprake van debiteuren: klanten of afnemers van wie u nog geld tegoed heeft. Dit gaat ten koste van uw liquiditeit en financiering kan dan uitkomst bieden. Een veel voorkomende vorm van voorraad- en debiteurenfinanciering is een bancair Rekening Courant Krediet. U kunt dan geoorloofd rood staan op uw zakelijke rekening.

Factoring als debiteurenfinanciering

Een andere vorm van debiteurenfinanciering is factoring, waarbij u uw vordering overdraagt aan de factormaatschappij (de financier). U krijgt het gefactureerde bedrag doorgaans vrijwel direct uitbetaald, na aftrek van bepaalde kosten. De laatste jaren zijn er veel nieuwe partijen op de markt gekomen die op een dergelijke wijze financiering aanbieden. Veelal wordt gekeken naar onder meer de totale omvang van uw debiteurenportefeuille, de spreiding in klanten / afnemers en de ouderdom van uw vorderingen. Capfinder adviseert u graag over de voor u best passende oplossing.

Praktijkvoorbeeld

Uw bedrijf groeit en uw verkopen stijgen explosief! U heeft deze maand meer dan ooit kunnen factureren, maar heeft met uw klant(en) afgesproken dat betaling binnen 60 dagen na factuurdatum moet plaatsvinden. U heeft voor EUR 100.000,- aan facturen verstuurd, maar moet misschien nog twee maanden wachten op uw geld. Een factormaatschappij neemt uw vorderingen over en betaalt u binnen één dag EUR 96.000,- uit. Daarmee heeft u zekerheid van betaling en voldoende liquiditeit om verdere verplichtingen te voldoen.

Raymond Spenkelink

Uw zakelijk financieringsspecialist
Bezoekadres Hanzestraat 39
7006RH Doetinchem
Copyright Capfinder 2020 - 2021  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design