Herfinanciering: voordeel door het overstappen naar een andere financier

Veel ondernemers laten kansen liggen door niet periodiek te kijken naar hun bestaande financieringen. In veel gevallen kan tussentijdse herfinanciering bij een andere partij u voordeel bieden, bijvoorbeeld door een lagere rente of provisies, een lagere aflosverplichting en / of minder zekerheden. Capfinder kijkt graag samen met u naar uw actuele financiering(en) en mogelijkheden tot verbetering daarvan via herfinanciering.

Voorbeeld van besparing

U heeft bij uw bank een Rekening Courant Krediet met een limiet van EUR 500.000,- en u betaalt jaarlijks 1) 5,0% rente over het opgenomen deel en 2) 1,5% kredietprovisie als vergoeding voor het aanhouden van die limiet. Dit betekent dat u op jaarbasis – uitgaande van gemiddeld 75% benutting van uw limiet – EUR 26.250 betaalt (EUR 18.750,- rente en EUR 7.500,- rente). Wanneer u, uiteraard geholpen door Capfinder, herfinanciering realiseert en uw rente bij de nieuwe financier bijvoorbeeld 2,5% wordt en uw kredietprovisie wordt aangepast naar een bereidstellingsprovisie (die u louter betaalt over het niet-opgenomen deel van uw limiet!) van 1,0% gaan uw financieringslasten naar EUR 10.625 (EUR 9.375,- rente en EUR 1.250,- bereidstellingsprovisie).

U bespaart dan jaarlijks EUR 16.625,-!

Raymond Spenkelink

Uw zakelijk financieringsspecialist
Bezoekadres Hanzestraat 39
7006RH Doetinchem
Copyright Capfinder 2020 - 2021  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design