Financierings-APK: check of uw huidige financieringen nog optimaal zijn

Capfinder ervaart dat veel ondernemers gedurende de looptijd van hun financieringen tussentijds niet of nauwelijks (laten) checken of de bestaande financieringen nog optimaal zijn. In veel gevallen is verbetering mogelijk, bijvoorbeeld door aanpassing van de financieringsconstructie, lagere tarifering en / of vermindering van zekerheden. In sommige gevallen is dit mogelijk bij de huidige financier(s), in andere gevallen is herfinancieren bij andere partijen voordeliger.

Verbeterde financiering in uw situatie?

Bij een financierings-APK checkt Capfinder specifiek voor uw situatie of verbetering van uw financiering(en) mogelijk is. Daarvoor vragen wij vooraf informatie bij u op, zoals bijvoorbeeld jaarcijfers of bestaande contracten met uw financier(s). Ook bij onze APK’s is er altijd sprake van een persoonlijk gesprek en onze bevindingen en adviezen worden achteraf altijd schriftelijk vastgelegd. Afhankelijk van onze bevindingen bespreken we met u welke mogelijkheden tot verbetering er zijn en hoe we die samen kunnen realiseren.

Raymond Spenkelink

Uw zakelijk financieringsspecialist
Bezoekadres Hanzestraat 39
7006RH Doetinchem
Copyright Capfinder 2020 - 2021  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design